Een eigen mening

Voor ieder mens is het goed om een eigen mening te hebben. Maar de vraag is of je die moet rondbazuinen. Het belangrijkste wat een priester heeft te verkondigen is de Blijde Boodschap. Naarmate een samenleving onchristelijker wordt, mag de priester niet zwijgen. Het gevaar bestaat dat de priester een meeloper wordt die gaat verkondigen wat algemeen maatschappelijk aanvaard is. Dan heeft het zout zijn kracht verloren en zijn zijn woorden geen inspiratie meer voor de gelovigen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd.